admin on May 11, 2017

HyperPile

Sản phẩm cọc bê tông ly tâm HyperPile được sản xuất trên nền các loại thép dự ứng lực được tiêu chuẩn hóa và có độ bền cao, chống ăn mòn và có độ chịu mỏi cao....
Xem chi tiết
admin on May 11, 2017

HyperSheetPile

Chúng tôi thiết kế, sản xuất và cung cấp nhiều loại cọc ván HyperSheetPile từ mác 600-800 với nhiều thông số kỹ thuật khác nhau cho từng dự án khác nhau...
Xem chi tiết
admin on September 22, 2017

HyperFlatPile

Chúng tôi thiết kế, sản xuất và cung cấp nhiều loại cọc ván HyperFlatPile từ mác 600-800 với nhiều thông số kỹ thuật khác nhau cho từng dự án khác nhau với chiều dày bê tông mỏng hơn và khối lượng nhẹ hơn thiết kế thông thường....
Xem chi tiết
admin on September 21, 2017

HyperBeam U – tiền áp

Chúng tôi thiết kế, sản xuất và cung cấp dầm U tiền áp từ mác 500 – 800 với nhiều thông số kỹ thuật khác nhau, với độ dày thành bê tông mỏng hơn và khối lượng nhẹ hơn thiết kế thông thường....
Xem chi tiết
admin on May 11, 2017

HyperBeam U – hậu áp

Chúng tôi thiết kế, sản xuất và cung cấp dầm U hậu áp từ mác 500 – 800 với nhiều thông số kỹ thuật khác nhau, với độ dày thành bê tông mỏng hơn và khối lượng nhẹ...
Xem chi tiết
admin on May 11, 2017

HyperBeam I

Chúng tôi thiết kế sản xuất và cung cấp dầm I tiền áp từ mác 600-800 với nhiều thông số kỹ thuật khác nhau cho từng dự án khác nhau với độ dày thành bê tông mỏng hơn...
Xem chi tiết