admin on May 11, 2017

HSAEVR

HSAEVR là loại phụ gia cuốn khí được sử dụng trong tất cả các loại bê tông & vữa cần cuốn khí phù hợp tiêu chuẩn ASTM C 260 , CRD C 13 & AASHTO M154....
Xem chi tiết
admin on May 11, 2017

HyperPlast Series

Phụ Gia Polymer Siêu Dẻo Hyperplast Series dành cho bê tông gồm: HyperpLast-620B và HyperpLast-700B....
Xem chi tiết
admin on September 15, 2017

SI-HS Series và SF SI HS4

Phụ gia khoáng hoạt tính SI-HS1, SI-HS2, SI-HS3 ứng dụng cho sản xuất các loại vữa chất lượng cao, bê tông cường độ cao & các ngành công nghiệp khác....
Xem chi tiết
admin on May 11, 2017

HS BIOBINDER SERIES

Chất kết dính tổng hợp được sử dụng trong sản xuất vải, sản xuất keo gốc nước cho ngành gỗ, ngành da giày, sản xuất sơn gốc nước, làm màng chống tấm cho bê tông, xi măng …...
Xem chi tiết