admin on May 11, 2017

HyperKrete

Chúng tôi kiểm soát chất lượng bê tông tươi HyperKrete gắt gao bằng cách kiểm soát chất lượng nguồn vật liệu đầu vào của cốt liệu, kiểm soát chặt từ thành phần hạt...
Xem chi tiết
admin on December 19, 2017

Lite HyperKrete

Lite HyperKrete là sản phẩm tấm bê tông nhẹ đúc sẵn có cường độ tối thiểu 20 MPa và tối đa lên đến 60MPa. Lite Hyperkrete được thiết kế cấp phối với các cốt liệu đặc biệt để làm giảm khối lượng từ 70% đến 80% so với bê tông...
Xem chi tiết
admin on October 18, 2017

HyperSCKrete

Chúng tôi sản xuất và cung cấp sản phẩm bê tông HyperSCKrete là loại sản phẩm bê tông chống co ngót ...
Xem chi tiết