HyperBeam I

admin on May 11, 2017

Chúng tôi thiết kế sản xuất và cung cấp dầm I tiền áp từ mác 600-800 với nhiều thông số kỹ thuật khác nhau cho từng dự án khác nhau với độ dày thành bê tông mỏng hơn và khối lượng nhẹ hơn dầm I thông thường.

ỨNG DỤNG

  • Xây dựng bờ kè, sông, hồ, ao, bờ biển, chống sạt lở đất trong thời gian ngắn nhất.
  • Xây dựng cột kèo, mái nhà xưởng sản xuất trong thời gian ngắn nhất.
  • Xây dựng cầu có khẩu độ ngắn trong thời gian ngắn nhất.

Bạn cần biết thêm thông tin? hãy liên hệ với ElitesGroup

dnkhang@hangsangcorp.com hoặc dnkhang@elitesgroup.co

Xem các sản phẩm khác