HyperBeam U – hậu áp

admin on May 11, 2017

Chúng tôi thiết kế, sản xuất và cung cấp dầm U hậu áp từ mác 500 – 800 với nhiều thông số kỹ thuật khác nhau, với độ dày thành bê tông mỏng hơn và khối lượng nhẹ hơn thiết kế thông thường.

ỨNG DỤNG

  • Xây dựng cầu sử dụng cấu kiện đúc sẵn lắp ghép có khẩu độ lớn cần thi công nhanh
  • Xây dựng các mương dẫn nước chịu áp lực cao, có độ dốc lớn với tốc độ thi công nhanh

Bạn cần biết thêm thông tin? hãy liên hệ với ElitesGroup

dnkhang@hangsangcorp.com hoặc dnkhang@elitesgroup.co

Xem các sản phẩm khác