Cảng hàng không Đồng Hới 2017

Dự án mở rộng sân đỗ máy bay cảng hàng không Đồng Hới 2017

ElitesGroup cung cấp: sản phẩm phụ gia Polymer siêu dẻo HyperPlast Series

Bạn cần biết thêm thông tin? hãy liên hệ với ElitesGroup

dnkhang@hangsangcorp.com
dnkhang@elitesgroup.co