HSAEVR

HSAEVR là loại phụ gia cuốn khí được sử dụng trong tất cả các loại bê tông & vữa cần cuốn khí phù hợp tiêu chuẩn ASTM C260, CRD C13 & AASHTO M154.

ƯU ĐIỂM CỦA PHỤ GIA CUỐN KHÍ HSAEVR

  • Giúp giảm sự phân tầng và tiết nước khi sử dụng nguyên liệu có cỡ hạt không phù hợp.
  • Tăng độ bền.
  • Cải thiện khả năng hóa dẻo & tăng khả năng làm việc.
  • Phụ gia cuốn khí HSAEVR có thể được sử dụng phối hợp với các loại phụ gia hóa dẻo & siêu dẻo khác nhưng phải được trộn riêng rẽ vào cấp phối bê tông hoặc vữa
Hình thể hiện sự tương tác giữa hạt phụ gia cuốn khí HSAEVR và hạt xi măng dưới kính hiển vi

ỨNG DỤNG CỦA PHỤ GIA CUỐN KHÍ  HSAEVR

  • Sản xuất bê tông thương phẩm trộn sẵn dân dụng.
  • Sản xuất bê tông bơm cần duy trì phù hợp các biện pháp thi công mất nhiểu thời gian.
  • Sản xuất bê tông đâm lăn RCC khối lớn.
  • Sản xuất bê tông trộn sẵn kéo dài thời gian ninh kết trong thời tiết nhiệt đới mùa hè

CÁC HÌNH THỨC ĐÓNG GÓI PHỔ BIẾN

Bạn cần biết thêm thông tin? hãy liên hệ với ElitesGroup

dnkhang@hangsangcorp.com hoặc dnkhang@elitesgroup.co

Xem các sản phẩm khác