HyperPlast Series

Phụ gia Polymer Siêu Dẻo HyperPlast Series dành cho bê tông gồm: HyperPlast-620B và HyperPlast-700B

Phụ gia Polymer Siêu Dẻo HyperPlast-620b

HyperPlast-620B là loại phụ gia siêu dẻo gốc Polymer chất lượng cao dùng cho bê tông và vữa. HyperPlast 620B phù hợp tiêu chuẩn ASTM C 494 loại F (giảm nước tầm cao) và loại G (giảm nước tầm cao & chậm ninh kết)

Đặc Điểm của HyperPlast-620B: Dạng lỏng, màu vàng nhạt

Ứng dụng của HyperPlast-620B

  • Sản xuất bê tông trong xây dựng nhà cao tầng chọc trời & khối lượng lớn.
  • Sản xuất bê tông tự đầm SCC có độ chảy cực cao.
  • Sản xuất bê tông cường độ cao & bền vững cho các công trình xây dựng cầu, đường, sân bay, bến cảng…..
  • Sản xuất bê tông cần độ phân tán cao & giữ sụt tốt.

Phụ Gia Polymer Siêu Dẻo HyperPlast-700B

HyperPlast-700B là loại phụ gia siêu dẻo gốc polymer chất lượng cao dùng cho bê tông và vữa. HyperPlast 700B phù hợp tiêu chuẩn ASTM C494 loại F (giảm nước tầm cao) và loại C (giảm nước tầm cao & ninh kết nhanh).

ứng dụng của HyperPlast-700B

  • Sản xuất bê tông trong xây dựng nhà cao tầng chọc trời & khối lượng lớn.
  • Sản xuất bê tông tự đầm SCC có độ chảy cực cao
  • Sản xuất bê tông cường độ cao & bền vững cho các công trình xây dựng cầu, đường, sân bay, bến cảng…..
  • Sản xuất bê tông cần độ phân tán cao & giữ sụt tốt.
CÁC HÌNH THỨC ĐÓNG GÓI PHỔ BIẾN

Bạn cần biết thêm thông tin? hãy liên hệ với ElitesGroup

dnkhang@hangsangcorp.com hoặc dnkhang@elitesgroup.co

Xem các sản phẩm khác