Sân bay quốc tế Phú Quốc năm 2016

Dự án xây dựng hệ thống đường lăn và mở rộng sân đỗ máy bay CHK quốc tế Phú Quốc năm 2016

ElitesGroup cung cấp: sản phẩm phụ gia Polymer siêu dẻo HyperPlast Series

Bạn cần biết thêm thông tin? hãy liên hệ với ElitesGroup

dnkhang@hangsangcorp.com
dnkhang@elitesgroup.co