Sân bay Tân Sơn Nhất năm 2017

Dự án mở rộng sân đỗ máy bay phía bắc đường lăn song song đoạn từ NS đến E6 CHKQ Tân Sơn Nhất năm 2017

ElitesGroup cung cấp: sản phẩm phụ gia Polymer siêu dẻo HyperPlast Series và bê tông tươi HyperKrete

Bạn cần biết thêm thông tin? hãy liên hệ với ElitesGroup

dnkhang@hangsangcorp.com
dnkhang@elitesgroup.co