Tư vấn các phương pháp thí nghiệm

Chất lượng cốt liệu ( cát , đá, cát nghiền ) phù hợp tiêu chuẩn ASTM C 33, chất lượng phụ gia phù hợp tiêu chuẩn ASTM C 494,chất lượng xi măng phù hợp tiêu chuẩn TCVN 2682, TCVN 6260 hoặc tiêu chuẩn ASTM C 150, ASTM C 595, chất lượng thép dự ứng lực phù hợp tiêu chuẩn ASTM A 416, ASTM A 421, ASTM A 722, chất lượng thép đai , chất lượng thép chịu lực phù hợp tiêu chuẩn ASTM A 82, ASTM A 185, ASTM A 496, ASTM A 497, ASTM A 615, ASTM A 617, ASTM A 706, ASTM A 955 ….. .

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Các tiêu chuẩn vật liệu xây dựng liên quan sản phẩm bê tông theo tiêu chuẩn mỹ và qui tắc về bê tông theo qui chuẩn Mỹ ( ACI code), qui tắc về bê tông theo tiêu chuẩn Châu Âu ( Euro code) .

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Cách sử dụng phụ gia Hyperplast series do công ty HangSang sản xuất phù hợp tiêu chuẩn ASTM C 494 với các liều lượng tối ưu với các tỉ lệ nước/xi măng khác nhau.

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Sử dụng các vật liệu thay thế xi măng để giảm giá thành sản xuất như tro bay(fly ash), muội silic( silica fume), tro trấu silic dioxide vô định hình ( rice husk ash) phù hợp tiêu chuẩn ASTM C 618.

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Tư vấn phương thức kiểm tra chất lượng cốt liệu (cát , đá, cát nghiền….), chất lượng xi măng, chất lượng phụ gia, chất lượng thép dự ứng lực , chất lượng thép đai , chất lượng thép chịu lực …..

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Phương pháp nén mẫu bê tông theo phương pháp khoan lõi , nén mẫu trụ cũng như nén mẫu lập phương cũng như các phương pháp capping mẫu đúng.

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Bạn cần biết thêm thông tin? hãy liên hệ với ElitesGroup

dnkhang@hangsangcorp.com hoặc dnkhang@elitesgroup.co

Xem các dịch vụ tư vấn khác