Tư vấn cho các dự án nghỉ dưỡng, resort, giải trí

TƯ VẤN THIẾT KẾ CẤP PHỐI ĐỂ SẢN XUẤT

Các loại bê tông mỏng , nhẹ , cách nhiệt , cách âm có tính trang trí cao , thẩm mỹ cao có tính bền vững cao với chất lượng cao làm giảm chi phí sản xuất bê tông nhẹ nhưng vẫn phù hợp qui chuẩn Xây Dựng Mỹ về bê tông nhẹ ACI 213R.

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

TƯ VẤN THIẾT KẾ KẾT CẤU

Bê tông phù hợp với các ứng dụng cho mục đích dự án nghỉ dưỡng , resort , giải trí với các tính chất mỏng , nhẹ , cách nhiệt , cách âm có tính trang trí cao , thẩm mỹ cao có tính bền vững cao với chất lượng cao để giảm chi phí đầu tư ban đầu cho dự án

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Bạn cần biết thêm thông tin? hãy liên hệ với ElitesGroup

dnkhang@hangsangcorp.com hoặc dnkhang@elitesgroup.co

Xem các dịch vụ tư vấn khác