Tư vấn lĩnh vực tự động hóa trong sản xuất bê tông

Tư vấn sử dụng & tư vấn thiết kế các thiết bị tự động hóa cho các khâu sản xuất bê tông các loại gồm: bê tông tươi, bê tông đúc sẵn phù hợp qui trình sản xuất nhằm làm tăng công suất sản xuất tránh phụ thuộc vào nhân công lao động hướng tới việc tự động hóa toàn bộ nhà máy trong việc sản xuất bê tông nhằm làm giảm chi phí sản xuất.Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Tư vấn ứng dụng & tư vấn thiết kế các thiết bị tự động hóa trongthi công xây dựng dân dụng và cơ sở hạ tầng : cầu , đường , hầm , sân bay , bến cảng…..đạt chuẩn quốc tế.

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Bạn cần biết thêm thông tin? hãy liên hệ với ElitesGroup

dnkhang@hangsangcorp.com hoặc dnkhang@elitesgroup.co

Xem các dịch vụ tư vấn khác