Tư vấn xây dựng nhà máy sản xuất bê tông đúc sẵn đạt chuấn quốc tế

Tư vấn xây dựng nhà máy sản xuất bê tông đúc sẵn đạt chuấn quốc tế bằng công nghệ với chi phí đầu tư hợp lý làm giảm giá thành sản phẩm để cạnh tranh ngay khi bắt đầu sản xuất và đưa sản phẩm ra thị trường

Thiết kế và bố trí các vị trí sản xuất của các phân xưởng sản xuất trong khuôn viên của nhà máy một cách hợp lý và khoa học mang tính kế thừa và mang tính dự phòng đảm bảo an toàn sản xuất và an ninh của nhà máy, tránh phát sinh chi phí nhiều khi đầu tư nâng cấp nhà máy.

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Tư vấn chọn mọi vật liệu, thiết bị, máy móc sản xuất, phương tiện sản xuất có chất lượmg phù hợp sử dụng trong qui trình sản xuất sản phẩm để tránh ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ sản xuất, năng suất sản xuất của các sản phẩm bê tông tươi, bê tông cấu kiện đúc sẵn, trụ điện ly tâm dự ứng lực trước, bê tông ly tâm dự ứng lực trước, bê tông dự ứng lực căng trước, bê tông dự ứng lực căng sau.

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Bạn cần biết thêm thông tin? hãy liên hệ với ElitesGroup

dnkhang@hangsangcorp.com hoặc dnkhang@elitesgroup.co

Xem các dịch vụ tư vấn khác