https://www.youtube.com/watch?v=Wimkqo8gDZ0
Về ElitesGroup chúng tôi

ElitesGroup đầu tư vào các mảng dự án của riêng chúng tôi mang giá trị cốt lõi và duy nhất

Phát Triển Bền Vững

Bền vững là tiêu chí phát triển hàng đầu. Giảm tối đa tác động đến môi trường.

Hướng Đến Cộng Đồng

Kinh doanh có tính nhân bản hướng đến cộng đồng.

Tối Ưu Hóa Chi Phí

Tối ưu hóa chi phí tổng thể dự án.

Công Nghệ Hiện Đại

Sử dụng những công nghệ hiện đại nhất để tối ưu hóa chi phí.

Dự Án

ElitesGroup đầu tư các dự án

Lọc nước biển thành nước ngọt

Đầu tư dự án lọc nước biển thành nước ngọt

Nông Nghiệp Công Nghệ Cao

Đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao

Phục Hồi Môi Trường Biển, Trồng Rừng

Đầu tư dự án phục hồi môi trường biển, trồng rừng

Phát Điện, Quang Năng

Đầu tư dự án phát điện, quang năng

Du Lịch Sinh Thái Biển

Đầu tư dự án du lịch sinh thái biển

Liên Hệ Với Chúng Tôi

ElitesGroup, Inc.

651 N. Broad St., Suite 206, Middletown, DE 19709

Email : dnkhang@elitesgroup.co

Tel: +1 (484) 373 9857