HyperArch

  • ElitesGroup mang đến cho bạn các thiết kế kiến trúc công trình hiện đại xu hướng tương lai.
  • ElitesGroup chúng tôi thi công và lắp đặt thiết kế của riêng chúng tôi.
  • ElitesGroup chúng tôi sản xuất các vật liệu HyperMem, HyperSolar, phục vụ cho các công trình dự án do chúng tôi thiết kế.

Liên hệ:

Email: dnkhang@elitesgroup.co

  • Cell (US): +1 (484) 373 9857
  • Cell (Vietnam): +84 (903) 854 595