ElitesGroup đảm nhiệm tư vấn các dạng bất động sản sau:

Tư Vấn Bất Động Sản

A. TƯ VẤN PHÁP LÝ

  • Kinh doanh, xây dựng, vận hành & chuyển giao bất động sản

B. TƯ VẤN KỸ THUẬT

  • Tư vấn thiết kế kết cấu công trình
  • Tư vấn thiết kế kiến trúc
  • Tư vấn tiết kiệm năng lượng
  • Tư vấn thiết kế nội thất
  • Tư vấn thiết kế ứng dụng tự động hóa

Liên Hệ

ElitesGroup, 1900 NW Corporate Blvd, #201E Boca Raton, FL. 33431, USA

Email : dnkhang@elitesgroup.co

Cell (US): +1 (484) 373 9857

Cell (Vietnam): +84 (903) 854 595