HyperStab

Cải tạo & gia cố đất nền khối lớn

Cải tạo & gia cố đất nền khối lớn

Rút ngắn thời gian gia cố nền đất.

Đẩy nhanh tiến độ công trình

Xây dựng công trình bền vững

Cải tạo & gia cố đất nền khối lớn theo công nghệ HyperStab

Thiết bị công nghệ HyperStab có nhiều ứng dụng khác nhau, hiệu quả, rút ngắn thời gian thi công và giảm chi phí cho công tác gia cố nền đất.

Ứng dụng công nghệ HyperStab

Thiết bị công nghệ HyperStab có nhiều ứng dụng khác nhau, hiệu quả, rút ngắn thời gian thi công và giảm chi phí cho công tác gia cố nền đất.

Công nghệ HyperStab

Công nghệ HyperStab: Thiết bị công nghệ HyperMix là cánh tay được nối vào máy đào và thiết bị công nghệ HyperPump được liên kết với máy đào để chuyển máy đào thành thiết bị có công nghệ HyperStab và được kiểm soát bởi công nghệ HyperControl.

HyperPump

Thiết bị công nghệ HyperPump được liên kết với máy đào

HyperMix

Thiết bị công nghệ HyperMix là cánh tay được nối vào máy đào.

HyperControl

HyperControl kiểm soát hoạt động của thiết bị công nghệ HyperStab

Thiết bị công nghệ HyperPump

  • Thiết bị công nghệ HyperPump có công suất cao được gắn trên bánh xích là thiết bị bơm chất kết dính vào thiết bị công nghệ HyperMix để thực hiện công tác trộn.
  • HyperPump được tự động hóa và định lượng chính xác khối lượng chất kết dính bơm vào thiết bị công nghệ HyperMix làm giảm chi phí sử dụng công nghệ HyperStab.
  • Thiết bị công nghệ HyperPump rất cơ động và hiệu quả cho mọi công trình.

Thông số kỹ thuật thiết bị công nghệ Hyperpump

Thiết bị công nghệ HyperMix

Thiết bị công nghệ HyperMix là cánh tay được nối vào máy đào và thiết bị công nghệ HyperPump

Thông số kỹ thuật thiết bị công nghệ HyperMix

Hệ Thống Kiểm Soát HyperControl

HyperControl là hệ thống kiểm soát công nghệ thiết bị HyperStab sử dụng công nghệ định vị vệ tinh, hướng dẫn người sử dụng công nghệ thiết bị HyperStab tiết kiệm thời gian làm việc và cung cấp báo cáo chính xác dữ liệu công việc khi sử dụng công nghệ HyperStab.

Công ty ElitesGroup nhận thi công cải tạo & gia cố đất nền khối lớn HyperStab.

Liên Hệ

ElitesGroup, 1900 NW Corporate Blvd, #201E Boca Raton, FL. 33431, USA

Email : dnkhang@elitesgroup.co

Cell (US): +1 (484) 373 9857

Cell (Vietnam): +84 (903) 854 595