HyperGlass – Magic

HyperGlass – Magic là một công nghệ kết hợp đèn Led và giữa các tấm kiếng để tạo ra các họa tiết, hình ảnh, và logo. Những màn hình bằng kính trong này là sản phẩm ứng dụng tuyệt với cho quảng cáo, trưng bày hàng hóa, mặt tiền các cửa hàng,…

HyperGlass – Magic là một công nghệ kết hợp đèn Led và giữa các tấm kiếng để tạo ra các họa tiết, hình ảnh, và logo. Những màn hình bằng kính trong này là sản phẩm ứng dụng tuyệt với cho quảng cáo, trưng bày hàng hóa, mặt tiền các cửa hàng,…

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “HyperGlass – Magic”

Your email address will not be published. Required fields are marked *