Ind.Solar

Sản phẩm pin năng lượng mặt trời Ind.Solar.

  • Có thể được phủ trên nhiều bề mặt cong & uốn lượn khác nhau.
  • Công nghệ siêu nhẹ
  • Chống chọi với thời tiết tốt
  • Duy trì hiệu suất trên 20 năm.

Sản phẩm pin năng lượng mặt trời Ind.Solar

Sản phẩm pin năng lượng mặt trời Ind.Solar có thể được phủ trên nhiều bề mặt cong & uốn lượn khác nhau.

Ứng dụng - Ind.Solar

Ứng dụng đa dạng trên tất cả bề mặt có thể nhận quang năng

Thông số kỹ thuật - Ind.Solar

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ind.Solar”

Your email address will not be published. Required fields are marked *