Lite HyperKrete

Lite HyperKrete là sản phẩm tấm bê tông nhẹ đúc sẵn có cường độ tối thiểu 20 MPa và tối đa lên đến 60MPa. Lite Hyperkrete được thiết kế cấp phối với các cốt liệu đặc biệt để làm giảm khối lượng từ 70% đến 80% so với bê tông thông thường

 • Giá thành rẻ hơn Bê tông thông thường đến 30%
 • Chống thấm hoàn hảo
 • Dễ tạo hình
 • Giảm khối lượng kết cấu khung xương
 • Cực mỏng, chỉ 1 -5 cm
 • Cách âm tốt
 • Chịu lửa và cách nhiệt
 • Độ bền uốn cao hơn tấm thạch cao từ 50 – 70%
Categories: ,

Lite HyperKrete
- Tấm bê tông mỏng, rất nhẹ

Lite HyperKrete là sản phẩm tấm bê tông nhẹ đúc sẵn có cường độ tối thiểu 20 MPa và tối đa lên đến 60MPa. Lite Hyperkrete được thiết kế cấp phối với các cốt liệu đặc biệt để làm giảm khối lượng từ 70% đến 80% so với bê tông thông thường.

 • Giá thành rẻ hơn Bê Tông thông thường đến 30%
 • Chống thấm hoàn hảo
 • Dễ tạo hình
 • Giảm khối lượng kết cấu khung xương
 • Cực mỏng, chỉ 1 -5 cm
 • Cách âm tốt
 • Chịu lửa và cách nhiệt
 • độ bền uốn cao hơn tấm thạch cao từ 50 – 70%

Ứng dụng

Tấm trần

Ứng dụng làm tấm trần cho: nhà cao tầng, nhà máy, nhà nổi, nhà ở,...

Vách ngăn

Ứng dụng làm vách ngăn cho: nhà cao tầng, nhà máy, nhà nổi, nhà ở,...

Mái

Ứng dụng làm mái cho: nhà cao tầng, nhà máy, nhà nổi, nhà ở,...

Lite HyperKrete

Tấm bê tông nhẹ đúc sẵn.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lite HyperKrete”

Your email address will not be published. Required fields are marked *